Για τα διά ζώσης Τμήματα

- ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 τρίμηνα ανά ακαδημαϊκό έτος από 12 μαθήματα έκαστο Χειμερινό Τρίμηνο: 28/9/2020 – 16/12/2020,  Θερινό Τρίμηνο: 4/01/2021 – 22/3/2021.
Αναπληρώσεις από 22/3/2021.
- Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά τμήμα - 5 άτομα
- Στο πρόγραμμα του Λαϊκού Πανεπιστημίου τηρούνται οι επίσημες αργίες του έτους.
- Για οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα, απευθύνεστε στην/στον υπεύθυνη/ο του σχετικού κύκλου μαθημάτων. Τα τηλέφωνα αναγράφονται στο πρόγραμμα.
- Απουσίες από το μάθημα δεν αναπληρώνονται.
- Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται αν δεν συμπληρωθεί το τμήμα 5 ατόμων, όπως και για τα μαθήματα που δεν παραδόθηκαν και δεν αναπληρώθηκαν.
- Σε περίπτωση, εάν δεν είναι δυνατόν να υπάρξει φυσική παρουσία στο χώρο του Λαϊκού Πανεπιστημίου λόγω ανωτέρας βίας, τα μαθήματα θα παραδοθούν με τηλεκπαίδευση μέσω Ίντερνετ.
- Η Αδαμάντιος Σχολή δεν φέρει καμία ευθύνη για τα τμήματα του Λαϊκού Πανεπιστημίου, διότι δεν ανήκουν στις δραστηριότητές της.

 Για τα τμήματα εξ αποστάσεως επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο τμήματος ( τα τηλέφωνα αναγράφονται στο πρόγραμμα).

ΕΓΓΡΑΦΗ


ΠΛΗΡΩΜΗ

  • Στο γραφείο μας, κατά τις ώρες λειτουργίας
  • Μέσω τραπέζης (βλ. ΕΓΓΡΑΦΕΣ )
  • ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση τραπεζικής κατάθεσης, παρακαλούμε κατά την προσέλευσή σας στο γραφείο της Σχολής με επίδειξη του καταθετηρίου, να ζητήσετε την έκδοση αντίστοιχης απόδειξης.  


ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Στο πρόγραμμα του Λαϊκού Πανεπιστημίου τηρούνται οι επίσημες αργίες του έτους.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!

  • Ο χώρος του σχολείου προστατεύεται από Security, γι’ αυτό είναι απαραίτητη η προσκόμιση ταυτότητας.
  • Η είσοδος στο Γυμναστήριο επιτρέπεται μόνο με παπούτσια γυμναστικής.
  • Τόσο στους εσωτερικούς χώρους, όσο και στο προαύλιο του σχολείου, δεν επιτρέπεται το κάπνισμα.